သတင်းများ

  2020.02.6
  日付 矢印

  ၀န်ထမ်းများကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါသေးသည်။

  ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်၀န်ထမ်း၁ယောက်ကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။

  2020.02.6
  日付 矢印

  မြန်မာပြည်တွင်း၌ အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  8လပိုင်း 29ရက်နေ့မှ 9လပိုင်း7ရက်နေ့အထိ မြန်မာပြည်တွင်း၌ အင်တာဗျူးများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကုမ္ပဏီနှစ်ခု မှ လူ 6ဦးကို နည်းပညာသင်တန်းသားအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။သင်တန်းသား 6 ဦးကို 2020ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်တာ၀န်ထမ်း ဆောင်နိုင်ရန် စီစဥ်ထားပါသည်။

  2020.02.6
  日付 矢印

  မြန်မာပြည်တွင်း၌ အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  5လပိုင်း 17ရက်နေ့မှ 22ရက်နေ့အထိ အဖွဲ့အစည်း၏ ဒါရိုက်တာက နိုင်ငံတွင်းသို့သွားရောက်လေ့လာပြီးနောက် အင်တာဗျုးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ကုမ္ပဏီ 9ခုမှ လူ18ဦး ကို နည်းပညာသင်တန်းသားအဖြစ်ခန့်အပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။သင်တန်းသား 18 ဦးကို 2020ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် စတင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် စီစဥ်ထားပါသည်။

スムーススクロール