• メインスライド1
  • メインスライド2
  • メインスライド3

Nghiệp đoàn xây dựng tương lai cho ngành xây dựng

Nghiệp đoàn ICP là nghiệp đoàn sử dụng hệ thống, chấp nhận những thứ tự hợp tác, mua bán hợp tác, tiếp nhận nhân lực nước ngoài đã chuyên môn hóa cho ngành xây dựng (thực tập sinh kĩ năng, thực tập sinh đặc định) cho những thành viên ngành xây dựng ưu tú để cùng xây dựng tương lai cho ngành xây dựng

Tin tức

Ưu điểm của nghiệp đoàn ICP

1

Điều kiện để lao động nước ngoài làm việc dễ dàng, cung cấp môi trường dễ sống

ICP協同組合の特長-1
  Trong nước, đang thực hiện cho thực tập sinh nhận tiền lương vị trí cao 3 % của tiền lương tiêu chuẩn
  Chuẩn bị người có thể trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ, chuẩn bị phòng kí túc xá nhận viên.

2

Tiến hành nghiên cứu cho phù hợp và nghiên cứu tiếng nhật

ICP協同組合の特長-2
  Nhân lực nước ngoài tiến hành nghiên cứu tiếng nhật, sau khi có thể giao tiếp được ở công trường, sẽ bắt đầu cho làm việc ở công trường của các công ty của nghiệp đoàn
  Về vấn đề quản lý an toàn, kiến thức cơ bản cần thiết cho công ty của các nghiệp đoàn, cũng có khả năng nghiên cứu phù hợp.

3

.Các vấn đề liên quan đến thực tập sinh bỏ trốn cho đến hiện tại không có

ICP協同組合の特長-3
  Với việc cung cấp điều kiện sinh hoạt thoải mái, điều kiện lao động thoải mái nên nhân sự nước ngoài rất hài lòng để có thể học tập kĩ năng, cho đến hiện tại không có vụ bỏ trốn nào

4

.Nghiệp đoàn chỉ đang tiếp nhận các doanh nghiệp xây dựng có đủ tin tưởng

ICP協同組合の特長-4
  ở nghiệp đoàn này, [chỉ đang tiếp nhận doanh nghiệp xây dựng có thể tin tưởng, lý giải mục đích của chế độ TTS kĩ năng, đóng góp cho [việc xây dựng con người] phụ trách cho sự nền kinh tế của địa phương đang trên đường phát triển, kiếntaạo con đường chuyển giao đến khu vực đang phát triển của trí thức và kĩ thuật, kĩ năng bồiduưỡng tại đất nước của chúng ta]
スムーススクロール