Quy trình tiếp nhận thực tập sinh kĩ năng người nước ngoài

1 Trao đổi-Nghe hiểu-Đăng kí

 Ở khu vực Tokai, các doanh nghiệp xây dựng đang có sự quan tâm đến việc nhận thực tập sinh kĩ năng người nước ngoài , hãy liên lạc đến nghiệp đoàn chúng tôi.
 Trường hợp thảo luận về quy trình tiếp nhận, sẽ được các quý công ty nghe một cách cụ thể.
 Trường hợp quyết định tiếp nhận thực tập sinh kĩ năng người nước ngoài, sẽ được quý công ty đăng kí tham gia với nghiệp đoàn chúng tôi.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 1

2 Tuyển dụng

 Sau khi đăng kí, chúng tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu phía bên công ty phái cử tại đất nước sở tại tiến hành tuyển dụng chiêu mộ ứng viên. Sau đó, tiến hành chọn lọc , tuyển lựa, phỏng vấn tại nước sở tại, chọn ra người ứng cử.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 2

3 Phỏng vấn

 Người phụ trách của doanh nghiệp đã đăng kí và người phụ trách của nghiệp đoàn chúng tôi sẽ đi thăm hỏi nước sở tại, phỏng vấn trực tiếp các ứng viên, lựa chọn người phù hợp.
 Nhân viên người Myanmar của nghiệp đoàn chúng tôi sẽ lên kế hoạch từ chuẩn bị cho đến phỏng vấn, phiên dịch. Phía nghiệp đaàn chúng tôi và công ty phái cử nước sở tại sẽ phụ trách toàn bộ phía sau.
 Sau khi chọn lựa được ứng viên theo nguyện vọng, sẽ tiến hành kí kết hợp đồng vớithực tập sinh.
 Nội dung phỏng vấn được thay đổi tùy theo nguyện vọng của quý doanh nghiệp.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 3

4 Chuẩn bị nhập cảnh

 Tiến hành xin visa, tư cách lưu trú, kế hoạch thực tập kĩ năng…
 Sau khi quyết định tuyển dụng ở buổi phỏng vấn nước sở tại, đến lúc thực tập sinh kia năng nhập cảnh cần thời gian khoảng trên 6 tháng để làm thủ tục.
 [Kế hoạch thực tập kĩ năng] và các giấy tờ khác công ty làm sẽ nộp lên cơ quan quản lý thực tập sinh kĩ năng ngườinước ngoài.Sau khi kế hoạc được chấp nhận, sẽ tiến hành xin tư cách lư u trú với cục xuất nhập cảnh, xin visa. Về thủ tục giấy tờ, nghiệp đoàn chúng tôi sẽ hỗ trợ.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 4

5 Thực tập sinh sẽ học tại nước sở tại

 Sau khi được quyết định tuyển dụng, thực tập sinh sẽ bắt đầu khóa học tại nước mình.
 Trong lúc nghiệp đoàn chúng tôi và quý công ty làm thủ tục nhập cảnh, trong vòng 6 tháng, thực tập sinh kĩ năng sẽ nhập học tại trường của nước sở tại, học về kĩ năng liên quan đến xây dựng, văn hóa, cuộc sống của Nhật, học tiếng nhật.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 5

6 Nhập cảnh

 Khi thực tập sinh kĩ năng nhập cảnh vào Nhật, nghiệp đoàn chúng tôi sẽ ra sân bay đón, hướng dẫn về kí túc ở trong thời gian tập trung huấn luyện.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 6

7 Nghiên cứu tập trung sau nhập cảnh

 Sau khi nhập cảnh, thực tập sinh kĩ năng sẽ được học huấn luyện tập trung 1 tháng về nội dung thực tập, giao tiếp cần thiết cho công trường tại trường học đã được thiết lập ở kí túc xá.
 Vừa sống ở Nhật, vừa học thói quen tập quán sinh hoạt, học tiếng nhật.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 7

8 chuẩn bị cho doanh nghiệp tiếp nhận

 Để chuẩn bị cho việc về công ty tiếp nhận làm việc, công ty tiếp nhận sẽ chuẩn bị điều kiện làm việc, chế độ hỗ trợ về cuộc sống, nhà ở. Về những sự chuẩn bị đó, nghiệp đoàn chúng tôi sẽ hỗ trợ cùng.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 8

9 Về công ty

 Ngày về công ty, nghiệp đoàn chúng tôi sẽ đưa thực tập sinh kĩ năng đến quý công ty. Giải thích lại về những mục cần chú ý trước khi bắt đầu tiếp nhận.
 Sau khi về công ty, sẽ bắt đầu thực tập kĩ năng. Nghiệp đoàn chúng tôi, sau khi về công ty vẫn sẽ hỗ trợ cả 2 phía cho thực tập sinh và quý công ty.
 Trong thời gian thực tập, chúng tôi sẽ thăm hỏi qua lại quý công ty tiếp nhận, lắng nghe cả 2 phía thực tập sinh và công ty. Trường hợp có vấn đề, sẽ hỗ trợ giải quyết.
 Thực tập sinh kĩ năng cần thi đỗ kì thi kĩ năng cấp độ cơ bản trước khi kết thúc thự c tập sinh số 1( lý thuyết và thực hành), kì thi kĩ năng số 3 trước khi kết thúc thực tập sinh số 2. Trong giai đoạn thục tập, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý công ty để có thể đỗ kì thi kĩ năng.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 9

Quy trình tiếp nhận kĩ năng đặc định

1 Trao đổi- Lắng nghe- Đăng kí

 Ở khu vực Tokai, những doanh nghiệp quan tâm đến việc tiếp nhận người lao động kĩ năng đặc định ( kĩ năng đặc định số 1 ), hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải thích về thủ tục cần thiết, điều kiện chấp nhận doanh nghiệp tiếp nhận, tổng quát về nghiệp đoàn chúng tôi, về chế độ thực tập kĩ năng nước ngoài.
 Trường hợp trao đổi cụ thể, chúng tôi sẽ cho quý doanh nghiệp nghe kĩ hơn.
 Trường hợp quyết định tiếp nhận người lao động kĩ năng đặc định, quý doanh nghiệp sẽ đăng kí tham gia với chúng tôi.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 1

2 Tuyển dụng ứng viên

 Quý công ty sẽ tuyển dụng ứng viên lao động kĩ năng đặc định. Người nước ngoài trở thành ứng viên có 2 loại là đang sinh sống ở Nhật và đang sinh sống ở nước ngoài.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 2

3 Lựa chọn-kí kết hợp đồng

 Các ứng viên đỗ kì thi kĩ năng đặc định, sẽ ứng tuyển hoặc qua trung gian là đơn vị giới thiệu nghề nghiệp tư nhân
 Quý doanh nghiệp sẽ lựa chọn người phù hợp với nguyện vọng bằng cách phỏng vấn..(trường hợp ứng viên ở nước ngoài, quý doanh nghiệp sẽ cùng nghiệp đoàn đi sang nước sở tại phỏng vấn và tuyển chọn)
 Sau khi tuyển chọn, sẽ kí kết hợp đồng tuyển dụng giữa công ty tiếp nhận và người lao động kĩ năg nđặc định với sự hỗ trợ của nghiệp đoàn.
 sau khi kí kết hợp đồng, nghiệp đoàn sẽ chỉ đạo lao động kĩ năng đặc định khám sức khỏe.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 3

4 Nhận thị thực

 Nghiệp đoàn sẽ xin tư cách lưu trú với cục xuất nhập cảnh, nhận tư cách và gửi cho người lao động
 Người lao động sẽ mang tư cách lưu trú đi làm thủ tục xin visa với sự hỗ trợ của nghiệp đoàn
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 4

5 Chuẩn bị của doanh nghiệp

 Để bắt đầu làm việc được, công ty tiếp nhận cần chuẩn bị điều kiện lao động, chế độ hỗ trợ nhà ở sinh hoạt. Nghiệp đoàn sẽ hỗ trợ việc chuẩn bị này.
 Người lao động sẽ chuyển nhà đến kí túc của công ty tiếp nhận. Trường hợp ở nước ngoài, thì sẽ đến nhật và ngườiph ụ trách của công ty tiếp nhận sẽ đón ở sân bay và đưa về kí túc.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 10

6 Nhập cảnh

 Với sự hỗ trợ của nghiệp đoàn chúng tôi, người lao động đặc định sẽ được đăng kí [thẻ ngoại kiều] ở chính quyền địa phương. Ngoài ra, sẽ được đăng kí hệ thống career.
 Với sự hỗ trợ của chúng tôi, người lao động đặc định sẽ được công ty tiếp nhận cho tiến hành hướng dẫn về sinh hoạt trên 8 tiếng.
 Bắt đầu làm việc tại công ty tiếp nhận. Sau khi bắt đầu làm việc chính thức, nghiệp đoàn chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ theo đúng luật quy định như dưới đây.
-Cung cấp hướng dẫn về sinh hoạt
-Đảm bảo nhà ở
-Thực hiện giới thiệu về cuộc sống sinh hoạt
-Hỗ trợ việ c học tiếng Nhật cho cuộc sống sinh hoạt
-Trao đổi, đối ứng những vấn đề khúc mắc
-Hỗ trợ thủ tục hành chính
-Hỗ trợ chuyển việc trong những trường hợp không mang tính tự phát.
メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 11 メイン 外国人技能実習生受け入れまでの流れ 12
スムーススクロール